Przejdź do treści

Szkolimy od 2007 r. - pierwszy wpis >>> link

NAJBLIŻSZE SZKOLENIA WYJAZDOWE Z PODATKÓW - ROK 2024

KOMPENDIUM PODATKOWE NAD MORZEM

PRAKTYKA PODATKU VAT W 2024 R.- OSTATNIE NOWELIZACJE, SLIM VAT 3, FAKTURY VAT W 2024 R.

NAJNOWSZE ORZECZENIA TS UE ORAZ WYROKI NSA. NOWELIZACJE I PRAKTYKA PODATKÓW CIT ORAZ PIT W 2024 R. FUNDACJA RODZINNA W ASPEKCIE PODATKOWYM I PRAWNYM. ZMIANY PROCEDUR PODATKOWYCH W 2024 R.

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO SĄDOWE.

Termin i miejsce szkolenia: 25 - 28.06.2024 r. - AMBER Hotel * * * - Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 45

Link do ośrodka: https://amber-hotel.pl

Zapisz się na szkolenie >>>

Cena szkolenia bez dofinansowania - 2.190 zł netto ( 2.693,70 zł brutto )

Cena promocyjna - 1.980 zł netto - zgłoszenie do 7 czerwca 2024 r.

Cena zawiera pełen pakiet pobytowo-integracyjny. Szczegóły w ofercie poniżej.

Szkolenie z możliwością dofinansowania - Link do szkolenia w Bazie Usług rozwojowych (PARP)

Oferta i program szkolenia >>>

Harmonogram szkolenia >>>

PRAKTYKA PODATKU VAT W 2024 R. - OSTATNIE NOWELIZACJE. SLIM VAT 3, FAKTURY VAT W 2024 R. PRZESUNIĘCIE DATY WEJŚCIA W ŻYCIE KSEF. NAJNOWSZE ORZECZENIA TS UE ORAZ WYROKI NSA.

NOWELIZACJE I PRAKTYKA PODATKÓW CIT ORAZ PIT W 2024 R. ZMIANY PROCEDUR PODATKOWYCH W 2024 R. ROZWIĄZANIA ZAGADNIEŃ KONTROWERSYJNYCH. NAJNOWSZE ORZECZNICTWO SĄDOWE.

Miejsce i termin szkolenia: Kazimierz Dolny 27.02 - 01.03.2024 r.

Zapisz się na szkolenie >>>

Cena (bez dofinansowania ) - 1.890 zł netto (2.324,70 zł brutto)

Promocja - W przypadku drugiej osoba z tej samej firmy lub osoby poleconej cena szkolenia podlega obniżeniu do kwoty 1.790 zł netto (2.201,70 brutto) dla każdej osoby.

Cena zawiera pełen pakiet pobytowo-integracyjny. Szczegóły w ofercie poniżej.

Oferta i program szkolenia >>>

Harmonogram szkolenia >>>

KALENDARIUM SZKOLEŃ WYJAZDOWYCH EFS Z PODATKÓW - ROK 2023

AKADEMIA PODATNIKA -

WSZYSTKIE NOWELIZACJE I PRAKTYKA VAT, CIT, PIT W 2023 R.

NAJNOWSZE ZMIANY - FAKTURY USTRUKTURYZOWANE I KSEF 2023/2024. ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUR VAT OD 1.09.2023 R.

PAKIET SLIM VAT 3 OD 1.07.2023 R. NOWELIZACJA PODATKU CIT ORAZ PIT W 2023 R. ZMIANY PROCEDUR PODATKOWYCH. NOWELIZACJA ORDYNACJI PODATKOWEJ W 2023 R. ROZWIĄZANIA ZAGADNIEŃ KONTROWERSYJNYCH. NAJNOWSZE ORZECZNICTWO SĄDOWE.

Miejsce i termin szkolenia: Zakopane 28.11 - 01.12.2023 r.

Zapisz się na szkolenie >>>

Cena (bez dofinansowania ) - 1.790 zł netto (2.201,70 zł brutto)

Promocja - W przypadku drugiej osoba z tej samej firmy lub osoby poleconej cena szkolenia podlega obniżeniu do kwoty 1.690 zł netto (2.078,70 brutto) dla każdej osoby.

Cena zawiera pełen pakiet pobytowo-integracyjny. Szczegóły w ofercie poniżej.

Oferta i program szkolenia >>>

Harmonogram szkolenia >>>

AKADEMIA PODATNIKA - PODSUMOWANIE WSZYSTKICH NAJNOWSZYCH ZMIAN W PODATKACH VAT, CIT I PIT W ROKU 2023 (ZMIANY BIEŻĄCE I PRZYSZŁE ).

M. IN. PAKIET SLIM VAT 3 (OD 01.07.2023 R.), GRUPY VAT, E-FAKTURY VAT, KSEF. ZMIANY PROCEDUR PODATKOWYCH. NOWELIZACJA ORDYNACJI PODATKOWEJ W 2023 R. ROZWIĄZANIA ZAGADNIEŃ KONTROWERSYJNYCH. NAJNOWSZE ORZECZNICTWO SĄDOWE.

Miejsce i termin szkolenia: Kołobrzeg 27 - 30.06.2023 r.

Zapisz się na szkolenie >>>

Cena promocyjna (bez dofinansowania ) - 1.990 zł netto (2.447,70 zł brutto). Hotel VERANO - pokoje z klimatyzacją o podwyższonym standardzie - sektor G


Cena zawiera pełen pakiet pobytowo-integracyjny. Szczegóły w ofercie poniżej.

Oferta i program szkolenia >>>

Harmonogram szkolenia >>>

KALENDARIUM SZKOLEŃ WYJAZDOWYCH EFS Z PODATKÓW - ROK 2022

„Polski Ład” - Nowelizacje podatków VAT, CIT oraz PIT w 2023 r. Rozliczenie roczne podatku PIT za rok 2022 r. Pakiet SLIM VAT 3, podsumowanie uproszczeń, faktury ustrukturyzowane i KSeF, grupy VAT. Nowelizacja podatku CIT od 1.01.2023 r. Nowelizacje procedur podatkowych w 2023 r. Rozwiązania zagadnień kontrowersyjnych. Najnowsze orzecznictwo sądowe.

Miejsce i termin szkolenia: Zakopane 29.11 - 02.12.2022r.

Zapisz się na szkolenie >>>

Cena promocyjna (bez dofinansowania ) - 1.690 zł netto (2.078,70 zł brutto). Cena zawiera pełen pakiet pobytowo-integracyjny. Szczegóły w ofercie poniżej.

Oferta i program szkolenia >>>

Harmonogram szkolenia >>>

Nowelizacje „Polskiego Ładu” (VAT, CIT, PIT). Nowela podatku PIT od 1.07.2022 r.

oraz od 1.01.2023 r. Nowela podatku CIT od 1.01.2023 r. Najnowsze zmiany podatku VAT

w 2022 r. oraz od 1.01.2023 r. Nowelizacje procedur podatkowych w 2022 r.

Rozwiązania zagadnień kontrowersyjnych. Najnowsze orzecznictwo sądowe.

Miejsce i termin szkolenia: Zamek Rydzyna 04 - 07.10.2022 r.

Zapisz się na szkolenie >>>

Cena promocyjna (bez dofinansowania ) - 1.770 zł netto (2.177,10 zł brutto). Cena zawiera pełen pakiet pobytowo-integracyjny. Szczegóły w ofercie poniżej.

Oferta i program szkolenia >>>

Harmonogram szkolenia >>>

Obszerna nowelizacja ustawy „Polski Ład” od 1.07.2022 r. Istotne zmiany dla płatników, przedsiębiorców i podatników. Korekty rozwiązań prawnych w obszarze PIT. Istotne nowelizacje podatków VAT oraz CIT w 2022 r. Nowelizacje procedur podatkowych w 2022 r. Rozwiązania zagadnień kontrowersyjnych. Najnowsze orzecznictwo sądowe.

Miejsce i termin szkolenia: Kołobrzeg 28.06 - 01.07.10.2022r.

Zapisz się na szkolenie >>>

Cena promocyjna (bez dofinansowania ) - 1.770 zł netto (2.177,10 zł brutto). Cena zawiera pełen pakiet pobytowo-integracyjny. Szczegóły w ofercie poniżej.

Oferta i program szkolenia >>>

Harmonogram szkolenia >>>

Obszerna nowelizacja ustawy „Polski Ład” od 1.07.2022 r. Istotne zmiany dla płatników, przedsiębiorców i podatników. Korekty rozwiązań prawnych w obszarze PIT. Istotne nowelizacje podatków VAT oraz CIT w 2022 r. Nowelizacje procedur podatkowych w 2022 r. Rozwiązania zagadnień kontrowersyjnych. Najnowsze orzecznictwo sądowe.

Miejsce i termin szkolenia: Zakopane 30.05 - 02.06.2022r.

Zapisz się na szkolenie >>>

Cena promocyjna (bez dofinansowania ) - 1.690 zł netto (2.078,70 zł brutto). Cena zawiera pełen pakiet pobytowo-integracyjny. Szczegóły w ofercie poniżej.

Oferta i program szkolenia >>>

Harmonogram szkolenia >>>

Polski Ład w praktyce - rewolucyjne zmiany w 2022 r. Nowelizacje Polskiego Ładu w 2021 r.

i w 2022 r. Rozporządzenie MF z 07.01.2022 r. - rozwiązania problemów płatników. Nowelizacje podatków

PIT, CIT i VAT w 2022 r. Rozwiązania zagadnień kontrowersyjnych. Najnowsze orzecznictwo sądowe.

Miejsce i termin szkolenia: Kraków 04 - 07.04.2022 r.

Zapisz się na szkolenie >>>

Cena promocyjna (bez dofinansowania ) - 1.780 zł netto (2.189,40 zł brutto). Cena zawiera pełen pakiet pobytowo-integracyjny. Szczegóły w ofercie poniżej.

Oferta i program szkolenia >>>

Harmonogram szkolenia >>>

Fragment materiałów szkoleniowych – szkolenie wyjazdowe w dniach 28.11 – 01.12.2023 r.  w Zakopanem.

Tytuł szkolenia: Akademia Podatnika – wszystkie nowelizacje i praktyka VAT, CIT, PIT w 2023 r. Najnowsze zmiany: Faktury ustrukturyzowane i KSeF 2023/2023. Zmiany w zakresie faktur VAT od 1.09.2023 r. Pakiet SLIM VAT 3 od 1.07.2023 r. Nowelizacja podatku CIT oraz PIT w 2023 r. Zmiany procedur podatkowych. Nowelizacja Ordynacji podatkowej w 2023 r. Rozwiązania zagadnień kontrowersyjnych. Najnowsze orzecznictwo sądowe.

Wprowadzenie do szkolenia.

Wszystkich podatników podatku VAT w najbliższym czasie czeka największa rewolucja podatkowa w postaci obowiązkowego stosowania Krajowego System e-Faktur VAT oraz tzw. faktur ustrukturyzowanych.

Ustawodawca wprowadził w życie wielokrotnie zapowiadany nowy krajowy obowiązkowy standard dokumentowania wszystkich transakcji dokonywanych przez podatników podatku VAT, którego ewidentnym celem jest uszczelnienie systemu podatkowego.

KSeF to nowoczesny, zintegrowany elektroniczny system teleinformatyczny, który zapewnia wystawienie faktury VAT według obowiązującego wzoru MF, jak również oznaczenie numerem identyfikującym, wysyłanie, otrzymanie oraz przechowywanie faktur w formie cyfrowej. Faktury wystawiane i przesyłane za pośrednictwem KSeF są oraz będą automatycznie dostarczane do jednostek MF, co umożliwia ich natychmiastową weryfikację.

Obowiązek korzystania z KSeF wymusza na przedsiębiorcach nie tylko konieczność dostosowania systemów informatycznych, ale również znajomość tych przepisów, przeprowadzenie testów na wszystkich etapach wdrożenia systemu, nie wspominając o założeniu indywidualnych kont, nadaniu uprawnień (np. dla pracowników) oraz spełnieniu wszystkich pozostałych wymogów dotyczących funkcjonowania tego systemu.

Po wprowadzeniu „Polskiego ładu” od 2021 r., a następnie jego wielu poprawek, uzupełnień oraz nowelizacji przeprowadzonych w roku 2022, podatnicy oraz przedsiębiorcy oczekiwali większego spokoju podatkowego oraz mniejszej ilości zmian w przepisach materialnego prawa podatkowego.

Ustawodawca nie zwolnił jednak tempa w zakresie zmian wprowadzanych w roku bieżącym, a ich zakres merytoryczny jest również obszerny, pomimo faktu, iż w tym roku ze względów pozaprawnych w listopadzie prawdopodobnie nie zostaną uchwalone następne zmiany podatkowe.

Oprócz KSeF oraz faktur ustrukturyzowanych, na gruncie podatku VAT ustawodawca od 1.07.2023 r. wprowadził nowy pakiet uproszczeń SLIM VAT 3 zawierający kilka interesujących rozwiązań prawnych, a także mechanizm czasowego odwrotnego obciążenia na lokalnym rynku energii elektrycznej, gazu oraz praw do emisji CO2, a polscy podatnicy uzyskali kilka nowych, bardzo istotnych rozstrzygnięć TS UE.

W zakresie podatków dochodowych od stycznia br. obowiązują również przepisy poprawiające Polski ład w podatkach CIT oraz PIT, a ustawodawca znowelizował także przepisy dotyczące estońskiego CIT, które wreszcie tworzą ciekawy model prowadzenia biznesu ze względów podatkowych. W podatku PIT ustawodawca zdążył już wprowadzić kolejne zmiany przepisów obowiązujące od 1.07.2023 r. oraz od 1.01.2024 r.

Na gruncie podatków dochodowych wydanych zostało również wiele ciekawych orzeczeń NSA, w tym, niestety, kontynuowana jest kontrowersyjna linia orzecznicza, według której, podatnik, który posiadał faktury od oszustów podatkowych i który został pozbawiony prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT, nie ma również prawa do zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów ze względów na ich niewłaściwe udokumentowanie (nierzetelność faktur od strony podmiotowej).

W bieżącym roku zmieniała się także istotnie obowiązująca procedura podatkowa. W jej zakresie, ustawodawca;

 • uzupełnił KKS oraz rozszerzył uprawnienia KAS,
 • do porządku prawnego wprowadził przepisy dotyczące fundacji rodzinnych,
 • do Ordynacji podatkowej wprowadził wreszcie przepisy o możliwości składania odwołań od decyzji naczelników urzędów celno – skarbowych do właściwego organu podatkowego II instancji, tj. do dyrektora izby administracji skarbowej.

W sposób wyjątkowo negatywny została odebrana największa planowana reforma przepisów Ordynacji podatkowej (mająca wprowadzić odpłatność za wnioski o interpretacje przepisów podatkowych oraz ich czasookres obowiązywania, czy również wydłużenie terminu przedawnienia), którą ustawodawca ostatecznie nie zdążył wprowadzić w życie. Natomiast pozostałe kontrowersyjne i niekorzystne dla podatników przepisy „Polskiego ładu” mają zostać uchylone lub zmienione w najbliższych okresach podatkowych.

 1. Praktyka podatku VAT w 2023 r. – szkolenie wyjazdowe – 1 dzień
 1. Faktury ustrukturyzowane i KSeF 2023/2023.
 1. a) sposoby wystawiania faktur VAT do 30.06.2024 r.

W aktualnym porządku prawnym istnieją 3 możliwości wystawiania faktur VAT, a każdy podatnik tego podatku może wystawiać:

 • faktury papierowe – na podstawie art. 106e ust. 1 VAT,
 • faktur elektroniczne – na podstawie art. 106n VAT,
 • faktury ustrukturyzowane za pomocą platformy KSeF – na podstawie art. 106na VAT.

Podatnik może wystawiać faktury papierowe według własnego uznania, ale istotne jest, iż faktury te powinny zawierać podstawowe obligatoryjne elementy, o których mowa w wymienionej regulacji prawnej.

Stosowanie faktur elektronicznych w obecnym stanie prawnym wymaga natomiast akceptacji odbiorcy.

Akceptacja dla stosowania faktur elektronicznych może być wyrażona także w sposób dorozumiany, tj. przez brak kwestionowania otrzymanej faktury w tym formacie. Niemniej jednak faktura elektroniczna musi się spotkać z akceptacją odbiorcy i bez wyraźnej akceptacji odbiorcy, faktury te nie mogą być wystawiane.

Akceptacja ma charakter trwały i umożliwia wystawcy sporządzanie i wysyłanie faktur elektronicznych dla danego odbiorcy aż do czasu jej wycofania

W przypadku przesyłania lub udostępniania temu samemu odbiorcy jednocześnie więcej niż jednej faktury elektronicznej dane wspólne dla poszczególnych faktur mogą zostać podane tylko raz, o ile dla każdej faktury są dostępne wszystkie te dane.

Od 1.01.2022 r. istnieje również możliwość fakultatywnego wystawiania faktur ustrukturyzowanych.

Dobrowolną fakturę ustrukturyzowaną uznaje się za wystawioną w dniu jej przesłania do Krajowego Systemu e-Faktur.

Otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur wymaga natomiast akceptacji odbiorcy faktury.

Do 30.06.2024 r. KSeF jest systemem dobrowolnym, co dotyczy on zarówno wystawcy, jak i odbiorcy faktury. Wystawca faktury może dobrowolnie zdecydować się na wystawianie faktur w ramach KSeF, aby uzyskać możliwość szybszego zwrotu podatku VAT, pomimo braku akceptacji ze strony nabywcy otrzymywania faktur w ten sposób. ….

Fragment materiałów szkoleniowych – szkolenie wyjazdowe w dniach 27 – 30.06.2023 r. w Kołobrzegu.

Tytuł szkolenia: Akademia podatnika – podsumowanie wszystkich najnowszych zmian w podatkach VAT, CIT i PIT w roku 2023 (zmiany bieżące i przyszłe ). M. in. Pakiet SLIM VAT 3 (od 01.07.2023 r.), grupy VAT,  e-faktury VAT, KSEF. Zmiany procedur podatkowych. Nowelizacja ordynacji podatkowej w 2023 r. Rozwiązania zagadnień kontrowersyjnych. Najnowsze orzecznictwo sądowe.

Wprowadzenie do szkolenia.

Po wprowadzeniu „Polskiego ładu” od 2021 r. a następnie jego wielu uzupełnień oraz nowelizacji przeprowadzonych w roku 2022, podatnicy oraz przedsiębiorcy oczekiwali większego spokoju podatkowego oraz mniejszej ilości zmian w przepisach materialnego prawa podatkowego.

Ustawodawca nie zwolnił jednak tempa wprowadzanych zmian w roku bieżącym, a ich zakres merytoryczny jest również tak samo obszerny, jak w przypadku ww. nowelizacji, która w rzeczywistości wprowadzała zmiany w 27 obowiązujących aktach prawnych.

W roku 2023 ustawodawca przede wszystkim wprowadza następujące zmiany:

 1. a) na gruncie podatku VAT
 • nowy pakietu uproszczeń SLIM VAT 3 zawierający kilka interesujących rozwiązań prawnych,
 • wprowadza zmianę praktyki funkcjonowania faktur ustrukturyzowanych oraz KSeF, który będzie już obowiązkowy dla wszystkich czynnych podatników VAT od 1.07.2024 r.,
 • wprowadza mechanizm czasowego odwrotnego obciążenia na lokalnym rynku energii elektrycznej, gazu oraz praw do emisji CO2,
 • oprócz czekających zmian w zakresie elektronicznych rozliczeń podatku VAT, polscy podatnicy uzyskali także kilka nowych, bardzo istotnych rozstrzygnięć TS UE,
 1. b) w zakresie podatków dochodowych
 • od stycznia br. obowiązują przepisy poprawiające Polski ład w podatkach CIT oraz PIT,
 • ustawodawca zmienił wreszcie przepisy dotyczące estońskiego CIT, które wydają się obecnie ciekawą formą oraz jednocześnie modelem prowadzenia biznesu ze względów podatkowych,
 • na gruncie podatków dochodowych wydanych zostało również wiele ciekawych orzeczeń NSA, w tym, niestety, potwierdza się także bardzo kontrowersyjna linia orzecznicza, według której, podatnik pozbawiony prawa do odliczenia podatku VAT, posiadający faktury od oszustów, nie ma prawa do zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów ze względów na niewłaściwe udokumentowanie wydatków,
 1. c) w zakresie procedury podatkowej w 2023 r.
 • ustawodawca nieustannie zmienia przepisy obowiązującej procedury,
 • uzupełnia KKS oraz uprawnienia KAS,
 • do porządku prawnego wprowadził przepisy dotyczące fundacji rodzinnych,
 • do Ordynacji podatkowej wprowadził zapisy o możliwości składania odwołań od decyzji naczelników urzędów celno – skarbowych do dyrektora izby administracji skarbowej, a także,
 • zapowiada największą od wielu lat reformę Ordynacji podatkowej, która ma zostać uchwalona w możliwie najszybszym terminie.
 1. Praktyka podatku VAT w 2023 r.
 1. Pakiet SLIM VAT 3 – ustawa z 26.05.2023 r.

W dniu 26.05.2023 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw, wprowadzającą długo oczekiwany kolejny pakiet uproszczeń na gruncie podatku od towarów i usług, tzw. pakiet Slim VAT 3 (Simple Local And Modern VAT).

Pierwszą część pakietu Slim VAT stanowiła ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, drugi pakiet w postaci Slim VAT 2 wprowadziła do polskiego systemu podatkowego ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe.

Dodatkowe rozwiązania z pakietu Slim VAT 2 w zakresie uproszczenia fakturowania wprowadziła ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustawa regulująca zasady funkcjonowania Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF). Celem tej nowelizacji było także dalsze uproszczenie rozliczania podatku od towarów i usług, dotyczące modyfikacji zasad wystawiania faktur korygujących, w tym zmniejszenie liczby elementów takiej faktury, a także faktur zaliczkowych oraz fakultatywnego stosowania duplikatów faktur.

Realizując postulaty podatników oraz kontynuując rozpoczęty proces upraszczania i ułatwiania stosowania przepisów ustawy o VAT, ustawodawca ostatecznie wprowadza następujące zmiany

 • obniżenie wymiaru oraz katalog dyrektyw wymiaru sankcji w podatku VAT

W obecnych regulacjach prawnych stosowanie sankcji VAT przewidzianej w art. 112b i art. 112c ma miejsce w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości skutkujących błędnym rozliczeniem podatku.

Stosowanie sankcji ma charakter obligatoryjny niezależnie od przyczyny stwierdzonej nieprawidłowości. Obecnie wysokość sankcji może jedynie zmienić uznanie nieprawidłowości przez podatnika i ich skorygowanie przy jednoczesnym wpłaceniu kwoty zobowiązania (lub zwrotu nienależnie pobranej kwoty zwrotu).

W ww. wyroku TS UE z 15.04.2021 r., C-935/19 (Grupa Warzywna Sp. z o.o.) Trybunał uznał za niezgodne z art. 273 Dyrektywy VAT i zasadą proporcjonalności przepisy krajowe, które nakładają na podatnika, który błędnie zakwalifikował transakcję zwolnioną z VAT jako transakcję podlegającą temu podatkowi, sankcję VAT, w zakresie, w jakim sankcja ta ma zastosowanie bez rozróżnienia:

 • zarówno w sytuacji, w której nieprawidłowość wynika z błędu podatnika co do podlegania przez dostawę opodatkowaniu (czyli w sytuacji gdy błąd w rozliczeniu nie był efektem oszustwa), a dodatkowo zdaniem sądu odsyłającego błąd ten nie spowodował uszczuplenia należności podatkowych,
 • jak i w sytuacji, w której nieprawidłowość byłaby skutkiem oszustwa. …

Fragment materiałów szkoleniowych – szkolenie wyjazdowe z podatków w dniach 29.11 – 02.12.2022 r. w Zakopanem.

Tytuł szkolenia: „Polski Ład” – Nowelizacje podatków VAT, CIT oraz PIT w 2023 r. Rozliczenie roczne podatku PIT za rok 2022 r. Pakiet SLIM VAT 3, podsumowanie uproszczeń, faktury ustrukturyzowane i KSeF, grupy VAT. Nowelizacja podatku CIT od 1.01.2023 r. Nowelizacje procedur podatkowych w 2023 r. Rozwiązania zagadnień kontrowersyjnych. Najnowsze orzecznictwo sądowe.

Wprowadzenie do szkolenia.

Bieżący rok podatkowy to pierwszy rok obowiązywania ustawy „Polski ład” oraz rozwiązań prawnych, które zostały na jej podstawie wprowadzone do obowiązującego porządku prawnego.

Wiele przepisów polskiego ładu wprowadziło nie tylko rewolucyjne zmiany całym systemie podatkowym, ale również w obowiązującym systemie prawnym, w tym, ustawa ta zawierała także przepisy, których zgodność z prawem oraz zgodność z Konstytucją budziła poważne wątpliwości prawne.

„Polski Ład” był kilkakrotnie nowelizowany jeszcze przed jego wejście w życie, tj. na mocy dwóch ustaw z 9.12.2021 r. o zmianie podatku akcyzowego oraz ustawą z 27.12.2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu, jeszcze przed wejściem całej regulacji prawnej w życie. Następne zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych wprowadziło rozporządzenie MF z 7.01.2022 r. oraz nowelizacja ustawy o podatku dochodowym z 22.02.2022 r. (regulujące sposób rozliczania zaliczek na podatek dochodowy w 2022 r.).

Dwie największe nowelizacje „Polskiego ładu”, poprawiające wiele rozwiązań prawnych w podatkach dochodowych, zawierają ustawy:

 • z dnia 9.06.2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (tzw. polski ład 2.0), która wprowadziła od 1.07.2022 r. bardzo istotne zmiany w rozliczeniach podatkowych wszystkich podatników, płatników oraz przedsiębiorców, oraz
 • z dnia 7.10.2022 r. zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (tzw. polski ład 3.0), która koryguje rozwiązania polskiego ładu na gruncie podatku CIT.

Oprócz ciągły poprawek wymienionej regulacji prawnej, tylko w I półroczu bieżącego roku ustawodawca opublikował 144 akty prawne z zakresu głównych ustaw podatkowych oraz aktów wykonawczych, w tym, 102 akty zmieniające główne ustawy podatkowe, 31 wersji czasowych głównych ustaw podatkowych, które zmieniły 1.677 jednostek w analizowanych ustawach podatkowych, z czego, 58 aktów prawnych miało datę wejścia w życie wcześniejszą niż data publikacji, a 58% projektów aktów prawnych nie było konsultowanych publicznie.

Wśród ciągłych zmian ustawodawca nowelizuje również obszar podatku VAT. Od początku przyszłego roku ustawodawca wprowadzi w życie rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku VAT, który zakłada dalsze uproszczenia w rozliczaniu przez podatników podatku od towarów i usług (tzw. pakiet Slim VAT 3 (Simple Local And Modern VAT).

Pierwszą część pakietu Slim VAT stanowiła ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, a drugi pakiet w postaci Slim VAT 2 wprowadziła do polskiego systemu podatkowego  ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe. Dodatkowe rozwiązania z pakietu Slim VAT 2 w zakresie uproszczenia fakturowania wprowadziła ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, regulująca zasady funkcjonowania Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF).

 1. Najnowsze zmiany w podatku VAT od 1.01.2023 r.

Po przeprowadzeniu kolejnych prekonsultacji, w dniu 4.08.2022 r. MF opracowało projekt nowelizacji ustawy o podatku VAT, zwany pakietem SMIL VAT 3, który ma wejść w życie 1.01.2023 r., z pewnymi wyjątkami. Planowane uproszczenia mają objąć następujących 7 obszarów:

 • poprawę płynności finansowej firm,
 • VAT w obrocie międzynarodowym,
 • szerszy zakres zwolnień z VAT,
 • mniej korekt i przyjazne rozliczanie VAT,
 • prostsze fakturowanie i mniej obowiązków,
 • obniżenie sankcji VAT oraz
 • konsolidację i ujednolicenie wiążących informacji.

W dniu 4.11. 2023 r. MF opublikowało raport z przeprowadzonych prekonsultacji, w wyniku których zaplanowane zostały zmianach w projekcie SLIM VAT 3.

 1. Uproszczenia w podatku VAT od 1.01.2023 r oraz w 2022 r.
 1. a) nowy pakiet zmian – SLIM VAT 3 od 1.01.2023 r.
 • zmiana progu dla małego podatnika VAT

Na podstawie art. 2 pkt 25 lit. a VAT małym podatnikiem jest podmiot, u którego wartość sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1,2 mln euro (brutto).

Mały podatnik może rozliczać się kasowo zgodnie z art. 21 ust. 1 VAT oraz składać deklaracje kwartalne (art. 99 ust. 2 VAT). Generalnie, pomimo faktu że odliczenie podatku naliczonego uzależnione jest od zapłaty (art. 86 ust. 10e VAT), jest to procedura, która daje podatnikom określone korzyści.

Aktualnie uprawnieni do stosowania metody kasowej są podatnicy, u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej 1 200 000 euro lub 45 000 euro – w przypadku m.in. podatników prowadzących przedsiębiorstwa maklerskie oraz zarządzających funduszami inwestycyjnymi, których wynagrodzenie stanowi kwota prowizji – art. 2 pkt 25  VAT. Te same limity sprzedaży obowiązują w przypadku stosowania kwartalnego rozliczenia VAT

Art. 167a Dyrektywy VAT daje Polsce możliwość podwyższenia tego limitu do 2.000.000.euro.

Planowane podwyższenie limitu wartości sprzedaży (wraz z kwotą podatku) z 1.200.000 euro do 2.000.000 euro uprawniającego do posiadania statusu małego podatnika spowoduje zatem zwiększenie liczby podatników uprawnionych do stosowania metody kasowej oraz kwartalnego rozliczenia w VAT.

 • możliwość rezygnacji z faktury zaliczkowej

Zgodnie z obecnym stanem prawnym podatnik jest obowiązany wystawić fakturę zaliczkową, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 VAT.

Proponowany przepis art. 106b ust. 1a VAT wprowadza fakultatywne rozwiązanie pozwalające na odstąpienie od obowiązku wystawiania faktury zaliczkowej, jeżeli podatnik otrzyma całość lub część zapłaty z tytułu tej czynności, w tym samym miesiącu, w którym dokonał tej czynności. Zmiana ta ma na celu uproszczenie obowiązków dokumentacyjnych podatników. …

Informacje o KSeF


Informacje o KSeF, czym jest, jak działa, w jakim celu powstał ?

 23.01.2024

Ważne! Przesunięcie terminu wdrożenia obowiązkowego korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur. Więcej informacji.

Co to jest KSeF

Krajowy System e-Faktur (KSeF) umożliwia wystawianie i udostępnianie faktur ustrukturyzowanych. W początkowym okresie faktury ustrukturyzowane będą funkcjonowały w obrocie gospodarczym jako jedna z dopuszczanych form dokumentowania transakcji, obok faktur papierowych i obecnie występujących w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych.

Jaki format ma e-Faktura

Faktura ustrukturyzowana przyjmuje format xml zgodny ze strukturą logiczną e-Faktury FA(2) opublikowaną w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE) na platformie ePUAP.

Jak wystawisz fakturę w KSeF

Faktury ustrukturyzowane wystawisz:

 • z wykorzystaniem bezpłatnych narzędzi, które udostępni Ministerstwo Finansów,
 • przy użyciu programów komercyjnych.

Etapy wprowadzania KSeF

 • Od października do grudnia 2021 roku prowadziliśmy pilotaż z udziałem podatników. W celu dostosowania systemów informatycznych można nadal korzystać z udostępnionego środowiska testowego KSeF. Szczegóły dotyczące testowania umieszczono w zakładce Strefa testowa KSeF.
 • Od 1 stycznia 2022 roku wprowadzamy Krajowy System e-Faktur jako rozwiązanie dobrowolne [1]. Od tego momentu będziesz miał możliwość wystawienia faktur ustrukturyzowanych w ramach Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).
 • Rada Unii Europejskiej zgodziła się aby fakturowanie elektroniczne w Polsce było obowiązkowe [2]. Z treścią decyzji derogacyjnej z 17 czerwca 2022 roku  możesz zapoznać się w bazie aktów prawnych Unii Europejskiej   
 • Od 1 lipca 2024 roku wprowadzamy Krajowy System e-Faktur jako rozwiązanie obowiązkowe [3].
Od stycznia 2022 roku możesz skorzystać z KSeF dobrowolnie, natomiast od 1 lipca 2024 roku KSeF stanie się rozwiązaniem obligatoryjnym

Czy muszę przystąpić do KSeF

W pierwszym etapie wdrażania KSeF to Ty zdecydujesz, czy wystawić fakturę ustrukturyzowaną w KSeF, czy też pozostać przy dotychczas stosowanym rozwiązaniu.

Kto korzysta z KSeF ?

 • Przedsiębiorcy zarejestrowani jako czynni podatnicy podatku VAT,
 • Przedsiębiorcy zwolnieni z podatku VAT
 • Podatnicy zidentyfikowani w Polsce do szczególnej procedury unijnej OSS, posiadający polski identyfikator podatkowy NIP.

KSeF a PEF

System faktur ustrukturyzowanych w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu  w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666) i system faktur ustrukturyzowanych wystawianych w ramach KSeF w wersji fakultatywnej będą systemami funkcjonującymi odrębnie.

Źródło: www.podatki.gov.pl/ksef/informacje-o-ksef