Przejdź do treści

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

Szkolenia zamknięte dostosowywane są do indywidualnych potrzeb i specyfiki branży klienta. Przed każdym szkoleniem przeprowadzamy szczegółową analizę potrzeb danej firmy tak, aby projekt szkoleniowy był ściśle związany z celem jaki chce osiągnąć klient. Szkolenia te mają charakter kompleksowej ścieżki kształcenia personelu, przez co sprzyjają efektywnemu wykorzystaniu budżetu szkoleniowego firmy oraz pozwalają na stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników.

Powyższe szkolenia można zorganizować w formule stacjonarnej jak i zdalnej.

Przykładowe tematy szkoleń:

  • Podsumowanie wszystkich najnowszych zmian w podatku VAT.
  • Podsumowanie wszystkich najnowszych zmian w podatku CIT.
  • Podsumowanie wszystkich najnowszych zmian w podatku PIT.
  • Pakiet SLIM VAT 3 (zmiany od 01.07.2023 r.).