Przejdź do treści

 

 

 

przejdź do strony głównej

TRENERZY:

Prawnik, doradca podatkowyPrawnik, doradca podatkowy, prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego. Posiada 10 letnie doświadczenie pracy w urzędzie kontroli skarbowej, gdzie kontrolował największe podmioty gospodarcze, wykonywał kontrole specjalne, realizowane na zlecenie Ministerstwa Finansów, uczestniczył w postępowaniach, których przedmiotem były ceny transferowe. Specjalizacja – reprezentacja podatników przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej we wszystkich postępowania kontrolnych i sądowo administracyjnych oraz dokumentacje cen transferowych. Autor e-booka „Kontrola podatkowa i skarbowa w praktyce” (portal podatki.biz) oraz pozycji „Kontrola w Twojej firmie prawa i obowiązki” (Biblioteka Przedsiębiorcy 2009 Wszechnica Podatkowa). Prowadzi kursy, wykłady oraz seminaria z najciekawszych zagadnień z zakresu prawa podatkowego. Realizuje działalność szkoleniową dla Krajowej Izby Doradztwa Podatkowego, portalu podatki.biz oraz podmiotów prywatnych. Publikuje w Dziale Podatków i Rachunkowości Gazety Rzeczpospolitej „Dobra Firma” oraz w miesięczniku Ekspert Księgowy. Współpracuje z Wyższą Szkołą Bankową w Bydgoszczy oraz w Toruniu”. Proszę o podanie zakresu tematycznego wykładów, którymi jesteście Państwo zainteresowani (mogę również sam zaproponować pewne tematy szkoleniowe) oraz o przedstawienie propozycji dotyczącej warunków naszej współpracy.

Doktor nauk ekonomicznychDoktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie). Jest absolwentem Cybernetyki Ekonomicznej i Informatyki Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a obecnie jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jest także właścicielem firmy consultingowej specjalizującej się we wdrażaniu systemów controllingowych w przedsiębiorstwach oraz systemów informatycznych wspomagających controlling w obszarze hurtowni danych, budżetowania i wielowymiarowej analizy danych. Pełni również funkcję trenera i współpracownika kilkunastu firm doradczych i szkoleniowych. W okresie 19 lat swojej pracy naukowo-dydaktycznej opublikował ponad 120 publikacji, głównie z zakresu finansów przedsiębiorstw oraz controllingu operacyjnego. Jako konsultant, uczestniczy w opracowywaniu koncepcji i wdrażaniu do firm systemu controllingu i nowoczesnych rozwiązań w finansach firm. Posiada doświadczenie praktyczne i jest współautorem wielu ekspertyz ekonomiczno-finansowych i studiów wykonalności projektów inwestycyjnych finansowych ze środków Unii Europejskiej. Jest aktywnym uczestnikiem życia gospodarczego i doradcą zarządów firm w obszarze zarządzania i finansów. Jest uprawniony do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa (zdany egzamin państwowy na Członka Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa w 1998 roku). Zasiadał w organach nadzorczych zarówno podmiotów prywatnych jak i państwowych. Jest autorem m.in. książek: ”Finanse firm – długoterminowe zarządzanie finansami” oraz „Controlling – system oceny centrów odpowiedzialności”.

Biegły rewidentBiegły rewident (nr 10463). Wpisany na listę biegłych uprawnionych do badania sprawozdań finansowych. Prowadzi szkolenia dla biegłych rewidentów. Na co dzień zajmuje się badaniem sprawozdań finansowych przedsiębiorstw. Doświadczony wykładowca oraz praktyk. Ponad 10-letni staż pracy na stanowisku Główne Księgowego międzynarodowej spółki branży budownictwa przemysłowego. Obecnie Prezes Zarządu Kancelarii Księgowo-Audytorskiej Sp. z o.o. Autor wielu publikacji z dziedziny rachunkowości.

 

Doradca podatkowyDoradca podatkowy, członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych, certyfikowany księgowy , praktyk rachunkowości z długoletnim doświadczeniem w firmie audytorskiej, prowadzi własną firmę doradczą z zakresu podatków i rachunkowości, doktorantka prawa finansowego na Uniwersytecie Wrocławskim. Autorka wielu publikacji z dziedziny księgowości i podatków. Publikuje m. in. w Przeglądzie Podatku Dochodowego Wydawnictwa GOFIN, w zeszytach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Kraków oraz w Rzeczpospolitej.

 

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w WarszawieAbsolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada dyplom studiów EAUM – MBA, a także międzynarodowy certyfikat PRINCE2 Foundation. Doświadczony praktyk z ponad 10-letnim stażem trenerskim. Przeprowadził ponad 200 szkoleń a także projektów doradczych z zakresu analizy sprawozdań finansowych, analizy opłacalności projektów inwestycyjnych a także doradztwa strategicznego. Dzięki dużemu doświadczeniu zawodowemu nabytemu zarówno w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw jak również administracji publicznej, z powodzeniem stosuje w swoich szkoleniach liczne praktyczne przykłady, z którymi bezpośrednio się zetknął. Autor licznych publikacji i artykułów. „Finansowanie przedsięwzięć informatycznych sektora MSP” – „Raport TELEINFO”-styczeń 2004, „ Pieniądze na nowoczesność” – „Businessman Magazine” -kwiecień 2004, „Najlepsi z najlepszych” – „Businessman Magazine, „Droga do euro” – „Businessman Magazine” -czerwiec 2004, „PHARE 2002 – które programy korzystne, a które  najkorzystniejsze” – „Raport TELEINFO” -czerwiec 2004.

Doktor nauk ekonomicznych. Ekspert, doradca i trener od 2005.Doktor nauk ekonomicznych. Ekspert, doradca i trener od 2005 doradzający, szkolący i współpracujący w zakresie finansów z licznymi klientami z praktyki gospodarczej z różnych sektorów gospodarki, w tym również z udziałem Skarbu Państwa. Usługi doradczo szkoleniowe (przygotowane z wyłącznością jako projekty zamknięte i dedykowane tylko dla tych klientów) między innymi dla: Krajowa Spółka Cukrowa S.A. (08/2006), Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Warszawa: 01/2011), Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (Katowice: 12/2009), NBP – Narodowy Bank Polski (Poznań: 12/2008), Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa (Kielce: 09/2007), Adamed Sp. z o.o. (07/2008), Polbank EFG (Poznań, Konin, Kalisz, Leszno 11/2008), PGD – Polska Grupa Dealerów (Kraków: 06/2005), Puratos Polska sp. z o.o. (Kostrzyn: 09.2006), NOVOL sp. z o.o. (Mierzęcin: 2006), TPSA (Paszkówka: 2006; Kraków: 2007), BIMs PLUS sp. z o. o. sp. k. (07/2006), Pragma Inkaso SA (Tarnowskie Góry: 08/2010), EFL Europejski Fundusz Leasingowy SA (Wrocław: 10/2011), McDonald’s Polska Sp. z o.o. (09/2011), Cargill Polska (Warszawa: 03/2008), Valeo Autosystemy sp. z o.o. (Skawina: 03/2011), Hilton Foods Ltd. Sp. z o.o. (Tychy: 10/2009), HDS Polska Sp. z o.o. (Warszawa: 08/2009), Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni, „Samopomoc Chłopska” w Warszawie (Warszawa: 02/2011), Polski Koncern Naftowy ORLEN SA (Płock: 12/2011), GDDKiA (Świdnica 05/2011), Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (06/2008).W swojej pracy naukowo-badawczej koncentruje się wokół finansów przedsiębiorstw oraz zarządzania płynnością finansową. Jest autorem licznych publikacji. Wśród nich znajduje się ponad 80 artykułów oraz 10 książek . Jest naukowym redaktorem naczelnym i przewodniczącym rady naukowej czasopisma Global Open Journal of Finance.

Publikacje książkowe:

 • Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, WN PWN, Warszawa 2005, ISBN 83-01-14346-0 ,
 • Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami, CeDeWu, Warszawa 2004, ISBN 83-87885-53-3
 • Strategiczne zarządzanie płynnością finansową, CeDeWu, Warszawa 2010, ISBN 978-83-7556-167-8
 • Krótkoterminowe zarządzanie kapitałem (wraz z W. Plutą), CHBeck, Warszawa 2004, ISBN 83-7387-406-2 ,
 • Leksykon zarządzania finansami, CHBeck, Warszawa 2004, ISBN 83-7387-276-0
 • Strategie finansowe przedsiębiorstw, oddk, Gdańsk 2009, ISBN 978-83-7426-567-6
 • Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstwa, CHBeck, Warszawa 2010, ISBN 978-83-255-1509-6
 • Podstawy finansów przedsiębiorstw, WSZ Edukacja, Wrocław 2004, ISBN 83-87708-66-6
 • Tajniki finansowego sukcesu dla mikrofirm (wraz z K. Prędkiewicz), CHBeck, Warszawa 2007, ISBN 978-83-7483-885-6, pozycja nominowana do nagrody Złote Skrzydła Gazety Prawnej,
 • Ocena kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych, oddk, Warszawa 2008, ISBN 978-83-7426-509-6.

Prawnik, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, radca prawny.Prawnik, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, radca prawny. Od 2005 roku prezes zarządu firmy windykacyjne (Spółka z o.o.). Konsultant ds. prewencji w windykacji dla podmiotów gospodarczych oraz specjalista w windykacji tzw. należności trudnych, doświadczony doradca podmiotów gospodarczych w sprawach prawno-windykacyjnych, kwestii bezpieczeństwa umów i ich negocjacji.

 

 

Informatyk -Trener, administrator sieci, grafik komputerowy.Informatyk -Trener, administrator sieci, grafik komputerowy. Należy do grona dwóch polaków, którym udało się zdobyć certyfikat Apple Certified System Administrator 10.6. Posiada także inne certyfikaty i uprawnienia, m.in.:  Server Administrator 2008, Enterprise Desktop Administrator 7,  Consumer Support Technician,  Windows Server Virtualization Configuration,  Windows Server 2008 Active Directory Configuration, Windows Server 2008 Network Infrastructure Configuration, Windows 7 Configuration, Microsoft Windows Vista Configuration,  Windows Server 2003, Certified Technical Coordinator, Apple Certified Associate – Mac Integration. Specjalizuje się we wdrażaniu i utrzymywaniu sieci komputerowych i prowadzeniu szkoleń informatycznych. Obecnie administruje kilkoma środowiskami informatycznymi. Od roku 2009 zajmuje się także testami sprzętu komputerowego i redagowaniem portalu informatycznego. Posiada duże doświadczenie zarówno merytoryczne jak i dydaktyczne.

Prawnik, doktor nauk prawnych. Ekspert z zakresu finansów publicznych w licznych instytucjach.Prawnik, doktor nauk prawnych. Ekspert z zakresu finansów publicznych w licznych instytucjach. Doradca zamawiających i wykonawców z zakresu Prawa zamówień publicznych, partnerów publicznych, prywatnych i społecznych z zakresu partnerstwa publiczno – prywatnego i społecznego. Jest autorem opinii prawnych dotyczących finansów publicznych, a także publikacji o charakterze naukowym i popularyzatorskim.

 

 

Wybrane publikacje:

 • Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w organizacjach pozarządowych, Trzeci Sektor. Kwartalnik, 4/2006.
 • Zwolnienia organizacji pozarządowych z opłat sądowych w sprawach cywilnych w świetle nowej ustawy, Trzeci Sektor. Kwartalnik, 7/2006.
 • Regulamin wewnętrznej kontroli finansowej w jednostce samorządu terytorialnego, Finanse Publiczne 3(4) 2007.
 • Odpowiedzialność głównego księgowego za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Rachunkowość budżetowa w praktyce ZU 3(26).
 • Procedury gromadzenia dochodów, Finanse Publiczne 5(6) 2007.
 • Procedury dokonywania wydatków, Finanse Publiczne 6(7) 2007.
 • Szacowanie wartości przedsięwzięcia w partnerstwie publiczno – prywatnym, Finanse Publiczne7(8) 2007.
 • Partnerstwo publiczno prywatne a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Finanse Publiczne 8(9) 2007.
 • Hybrydowe partnerstwo publiczno – prywatne, Finanse Publiczne 10(11) 2007.
 • Jak szacować wartość zamówienia w partnerstwie publiczno- prywatnym? Inwestor Publiczny 1/2007, s. 34-37
 • Odpowiedzialność za błędy w sprawozdaniach, Finanse Publiczne 1(14) 2008
 • Partnerski montaż finansowy, Inwestor Publiczny 2/2008
 • Umarzanie należności jednostek sektora finansów publicznych, Finanse Publiczne 2(15) 2008
 • Odpowiedzialność za wydatkowanie przez organizacje pozarządową dotacji niezgodnie z przeznaczeniem- studium przypadku. III Sektor, 2008, w druku
 • Partnerstwo publiczno- prywatne w prawie i praktyce, w druku
 • Inwentaryzacja. Odpowiedzialność kierownika jednostki i głównego księgowego, Finanse Publiczne, druku.

Doktor Wydziału Prawa na Uniwersytecie Łódzkim.Doktor Wydziału Prawa na Uniwersytecie Łódzkim. Doświadczony szkoleniowiec oraz praktyk – prowadzi własną działalność gospodarczą. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, podatkowym oraz w prawie autorskim. Główny wykonawca w projektach: „Prawne Aspekty Handlu Elektronicznego”, „Prawo komputerowe”, „Prawo własności intelektualnej”, finansowanych przez Polski Uniwersytet Wirtualny. Ich rezultatem było stworzenie 3 skryptów dydaktycznych. Stypendium naukowe ufundowane przez H. Henry Meeter Center for Calvin Studies,Michigan (USA); rezultat badań: publiczne wystąpienie zatytułowane Calvin and Religious Liberty. Autor wielu publikacji z dziedziny prawa.