Przejdź do treści

FAKTURY USTRUKTURYZOWANE I KSEF W 2023/2024. OMÓWIENIE ZAGADNIEŃ ZWIĄZANYCH Z KOMPLEKSOWYM WDROŻENIEM SYSTEMU KSEF ORAZ FAKTUR USTRUKTURYZOWANYCH.

Cena - 590 zł netto (725,70 brutto)/osoba

Piotr Kostrzewski – prawnik, doradca podatkowy, prawie 20 lat prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego (www.pkostrzewski.pl), reprezentuje podatników przed sądami administracyjnymi oraz przed organami podatkowymi we wszystkich rodzajach prowadzonych kontroli, wykonuje czynności doradcze w skomplikowanych transakcjach gospodarczych na gruncie podatku VAT, cen transferowych oraz w podatkach dochodowych.
Posiada ponad 27 letnie podatkowe doświadczenie zawodowe, w tym, 10 letnie doświadczenie pracy w urzędzie kontroli skarbowej, gdzie kontrolował największe podmioty gospodarcze, wykonywał kontrole specjalne, realizowane na zlecenie Ministerstwa Finansów oraz uczestniczył w wielu postępowaniach w zakresie cen transferowych.
Wykładowca prawa podatkowego – prowadzi wykłady i seminaria z najciekawszych zagadnień z obszaru podatków. Działalność wykładową realizuje dla Krajowej Izby Doradztwa Podatkowego, portalu podatki.biz, Master Biznes oraz podmiotów prywatnych. Zrealizował ponad 700 wykładów podatkowych.

1. Sposoby wystawiania faktur VAT do 30.06.2024 r.
2. Fakultatywny KSeF.
2.1. Definicja e-faktury.
2.2. Zasady funkcjonowania KSeF.
2.3. Możliwość korzystania z systemu.
2.4. Data wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej.
2.5. Oprogramowanie interfejsowe.
2.6. Wyłączenie duplikatów i not korygujących.
2.7. Preferencje dla podatników.
2.8.Sesja pytań i odpowiedzi.
3. Obowiązkowe faktury ustrukturyzowane i KSeF od 1.07.2024 r.
3.1. Obowiązkowy KSeF – od 1.07.2024 r.
3.2. Podatnik zwolniony podmiotowo i przedmiotowo.
3.3. Nowe pojęcie faktury ustrukturyzowanej.
3.4. Numer identyfikacyjnych faktury ustrukturyzowanej.
3.5. Podmioty uprawnione i nadawanie uprawnień.
3.6 Sposoby uwierzytelniania.
3.7. Dostęp oraz udostępnienie faktur ustrukturyzowanych.
3.8. Autentyczność, integralność treści oraz czytelność faktur ustrukturyzowanych.
3.9. Data wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej.
3.10. Kod QR na fakturach.
3.11. SchemaFA (2).
3.12. Oznaczanie płatności za faktury.
3.13. Faktury w postaci papierowej.
3.14. Faktury dotyczące sprzedaży zaewidencjonowanej w kasie rejestrującej.
3.15. Faktury do paragonu.
3.16. Faktury VAT RR.
3.17. Awaria KSeF – zasady postępowania.
3.18. Stosowanie kursu waluty.
3.19. Preferencje podatników z tytułu stosowania KSeF.
3.20. Sesja pytań i odpowiedzi.
4. Korekty faktur w obowiązkowym systemie KSeF.
4.1. Zasady wystawiania korekt.
4.2. Obniżenie podstawy opodatkowania.
4.3. Korekta in minus u nabywcy.
4.4. Sesja pytań i odpowiedzi.
5. Wyłączenia od stosowania KSeF.
6. Sankcje za niestosowanie KSeF.
7. Przygotowanie do wdrożenia systemu KSeF.
8. Rozwiązania bieżących problemów.

Program wykładu stanowi wyłączną własność autora i chroniony jest prawami autorskimi wyrażonymi w ustawie dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 2509). Wszelkie prawa zastrzeżone.

10.00 – 11.30 blok szkoleniowy
11.30 – 11.40 przerwa na kawę
11.40 – 13.10 blok szkoleniowy
13.10 – 13.30 OBIAD
13.30 – 14.30 blok szkoleniowy
14.40 – 14.50 przerwa na kawę
14.50 –  sesja pytań i odpowiedzi (do wyczerpania pytań). Po sesji pytań dyskusja nad kompleksowym wdrożeniem systemu KSeF oraz faktur ustrukturyzowanych. 

Zapewniamy obszerne materiały szkoleniowe - około 60 stron.

Wprowadzenie Krajowego System e-Faktur VAT oraz faktur ustrukturyzowanych to niewątpliwie największa rewolucja dla wszystkich podatników podatku VAT. To nowy krajowy obowiązkowy standard dokumentowania wszystkich transakcji dokonywanych przez podatników podatku VAT, którego ewidentnym celem jest uszczelnienie systemu podatkowego. To również wielkie wyzwanie dla wszystkich podatników podatku VAT, nie tylko techniczne oraz organizacyjne ale obejmujące wszystkie procesy gospodarcze, w tym, prawne, podatkowe, biznesowe. Wystawienie faktury VAT według obowiązującego wzoru MF, jej przechowanie, oznaczenie numerem identyfikującym, otrzymanie, dostęp oraz powiadomienia (w tym, o wystawieniu lub odrzuceniu) zapewnia system teleinformatyczny KSeF.

Obowiązek korzystania z KSeF wymusza na przedsiębiorcach nie tylko konieczność dostosowania systemów informatycznych, ale również znajomość tych przepisów, przeprowadzenie testów na wszystkich etapach wdrożenia systemu, nie wspominając o założeniu indywidualnych kont, nadaniu uprawnień (np. dla pracowników) oraz spełnieniu wszystkich pozostałych wymogów dotyczących funkcjonowania tego systemu.

Standaryzacja i automatyzacja faktur VAT oraz konieczność stosowania KSeF niewątpliwie przyśpieszy wzajemne rozliczenia i księgowanie dokumentów na potrzeby VAT. Podatnik musi jednak pamiętać, iż organ podatkowy uzyskuje pełną wiedzę oraz pełne dane dotyczące wszystkich transakcji dokonywanych przez podatników, w wyniku czego będzie prowadził jeszcze bardziej efektywne analizy oraz kompleksowe weryfikacje dokładnie wszystkich dokonywanych operacji gospodarczych.

Zapraszam do udziału w warsztatach on-line, w toku których uczestnicy uzyskają pełną wiedzę oraz wszelkie potrzebne informacje dotyczące systemu KSeF, zasad jego funkcjonowania, praktycznego stosowania faktur ustrukturyzowanych oraz w zakresie ich wdrożenia w toku prowadzonej działalności gospodarczej.

Realizację każdej merytorycznej część warsztatów zakończy przeprowadzona sesja pytań i odpowiedzi, a po ich zakończeniu uczestnicy będą mogli prowadzić dyskusję w zakresie bieżących problemów obejmujących wdrożenie systemu KSeF.